Over ons

Email site:
info@asngaming.net – ASNGaming.net

Social Media
Facebookpage
Twitter
Youtube

Geschiedenis
Wij zijn opgekomen uit de ruines van McPandora, een grote Minecraftserver dat is doodgebloed door grote hacks en Ddos aanvallen. Nog steeds timmeren we aan de weg, en nu nog sterker en stabieler als tevoren!

Appeltjes, nu ASNGaming.net, is de gameblog zoals die zou moeten zijn. Een unieke blog die onderscheidt maakt tussen leuk en overbodig nieuws. Hier zul je niet vinden dat de Activisionmascottes opeens rode onderbroeken dragen in plaats van gele, maar dat er een nieuwe game komt die er echt toe doet. Daarnaast kun je ook gewoon zelf een artikel insturen om zo mee te helpen aan iets waar al meer dan 8.000 unieke bezoekers per maand in geloven.

[spoiler title=’History’ style=’default’ collapse_link=’true’]
We have risen out of the ashes of McPandora, a large Minecraftserver that bled to it’s end because of major hacks and Ddos attacks. We are yet rebuilding and are stronger and steadier than ever!

Appeltjes, now ASNGaming.net, is the gameblog is it should be. a one-of-a-kind blog that separates the fun and the useless. You won’t find “news” that the Activisionmascots suddenly wear red shorts instead of yellow, but that there is a new game that truly matters. Besides, you can always send in your own post to help us get the news to more than 8.000 visitors per month.
[/spoiler]

Voor wie is ASNGaming geschikt?
ASNGaming heeft geen leeftijdsbeperking. Toch willen we je erop wijzen dat er af en toe content geplaatst wordt dat 16+/18+ kan zijn. Ook kan er gedoneerd worden, prijzen weggegeven worden of meegedongen worden naar speciale posities binnen ons team. Voor de rest is iedereen vrij om te doneren, spelen, lezen en schrijven zoals hij/zij dat wilt.

[spoiler title=’For who is ASNGaming suitable?’ style=’default’ collapse_link=’true’]
ASNG has no agerestriction. Though we insist that kids below 16 years old, ask permission to their parents if they want to donate, participate in a contest or becoming a crewmember. Further, everyone is free to donate, play and read what he/she wants.
[/spoiler]

Is ASNGaming veilig?
Helemaal. ASNGaming maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding met zowel de webserver als de database voor elk account en elk stukje info. Het is tot zover niet te kraken geweest, en alleen de site-admin kan erbij. De donaties worden behandeld door onze host Serverbuilds.nl en zijn ook nog eens op een SSL verbinding, zoals je kan zien in de groene markering in je adresbalk. Alles dat op ASNGaming of Serverbuilds gebeurt, blijft daar ook op. Er is geen connectie met een eventuele andere site tenzij aangegeven.

We willen benadrukken dat ASNGaming NOOIT een email zal versturen via een hotmail, shortmail of andere emailservice. We doen dit alleen vanaf een @asngaming.net email. Benader ons even als je denkt dat iemand ASNGaming nadoet op een ander email account.

[spoiler title=’Is ASNGaming secure?’ style=’default’ collapse_link=’true’]
ASNGaming makes use of a encrypted SSL connection with our webserver as well as the database for every account on our site. It is thusfar uncrackable, and can only be accessed by our site-admin. The donations are hosted by our host Serverbuilds.nl and are on a SSL connection, seen by the green mark at your sitebar. Everything that happens on ASNGaming or Serverbuilds, stays on that site. There is no further connection with an other external site unless it has been marked.

We want you to know that ASNGaming will NEVER send an email from a hotmail, shortmail or other emailservice. We do this form a @asngaming.net email. Please contact us if you are suspicious that someone is acting like ASNG from an other email account.
[/spoiler]

Zijn er kosten of contracten?
Absoluut niet. Het registreren op onze site is gratis, en daarna ben je nog steeds vrij om te doen wat je wilt. Als je een aanbieding krijgt van iemand om een account aan te kopen, doe dit niet. Je eigen account zal je nog veel meer privacy en een beter gevoel te geven.

Het gebruik van de servers is ook gratis. Deze worden onderhouden en online in het bezit van onze crew en host. Wij zorgen ervoor dat de spelers niet hoeft te betalen, niet nu, niet in de toekomst.

Doneren is iets anders. Het is mogelijk om te doneren zonder ‘wederdienst’. De donaties worden beheerd door onze host, die ons krediet zal geven. Dit is alleen bruikbaar voor onze sites en servers, zelf zien we niets terug van dit bedrag. Elke donatie kan niet terugbetaald worden en wij (ASNGaming.net en onze gastheer Serverbuilds) zijn niet verantwoordelijk voor eventuele acties, fouten of vergissingen gemaakt voor het doneren, tijdens de verwerking en/of het resultaat. Er is iets niet door? Laat het ons dan weten via onze e-mail: info@asngaming.net.

[spoiler title=’Are there any costs or contracts?’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Absolutely not. Registering on our site is free, and after that, you are still free to do whatever you want. If you get an offer from someone to buy an account, do not do this. Your own account will give you much more privacy and a better feeling.

Use of the servers is also free. These are maintained and held online by our crew and host. We make sure that the players won’t have to pay, not now, not in the future.

Donating is something different. It’s possible to donate without a ‘favor in return’. The donations are managed by our host, who will give us credit. This is only useable for our sites and servers, we will not see any of the currency donated ourselves. Any donation made is non-refundable and we (ASNGaming.net and our host Serverbuilds) are not responsible for any actions, mistakes, outtakes made in order for the donation, during the processing and/or outcome. Something hasn’t come through? Let us know via our email: info@asngaming.net.
[/spoiler]

Ik wil een Crewmember worden. Hoe?
We hebben daar een aantal richtlijnen voor. Er zijn een paar manieren om een crewlid te worden:

 • Je wordt een reguliere schrijver of contentcreator voor ASNGaming.
 • Je wordt een linkpartner (samenwerking).
 • De admins bieden je een Crewrank.
 • Je deed mee aan een wedstrijd of hebt gereageerd op een joboffer.

Onze eisen (dit zijn guidelines, elke eis kan achteraf worden bewerkt):

 • Jij bezit Skype en Whatsapp voor onze (zeldzame) bijeenkomsten met behulp van deze programma’s.
 • Je moet ons je mobiel nummer te geven met een Whatsapp-account voor onze groep.
 • Je bent in staat om snel te reageren op ongewenste situaties en/of vragen.
 • Je bent in staat om een post over games te schrijven of plaats een video op zijn minst 1 keer per twee weken.
 • Je bent 16 jaar of ouder. Jongere deelnemers kunnen worden ‘ingehuurd’ na een vergadering.
 • Als je wordt ‘ingehuurd’, dan heb je de rang van Trainee te krijgen voor 14 dagen. Wij zijn in staat om toezicht te houden op je via deze manier. Als we positief zijn, dan heb je de rang van Crew krijgen. Zo niet, dan zul je de rang van Vip te krijgen en zullen we je tolereren in onze gesprekken.

[spoiler title=’I want to become a Crewmember. How?’ style=’default’ collapse_link=’true’]

We have some guidelines for that. There are a few ways to become a crewmember

 • You become a regular writer or contentcreator for ASNGaming.
 • You become a linkpartner (co-operation).
 • Our founder offers you a Crewrank.
 • You participated in a contest or responded to a common joboffer.

Our demands (these are guides, any demand can be edited afterwards):

 • You own Skype and Whatsapp for our (rare) meetings using these programs.
 • You have to give us your cellphone number with a Whatsapp account for our quickrun group.
 • You are able to quickly respond on unwanted situations and/or questions
 • You are able to write a post about games or post a video at least 1 time every two weeks.
 • You are 16 years or older. Younger participants can be ‘hired’ after a meeting.
 • If you are ‘hired’, you’ll get the rank of Trainee for 14 days. We are able to supervise you this way. If we are optimistic, you’ll get the rank of Crew. If not, you’ll get the rank of Vip and we’ll tolerate you in our conversations.

[/spoiler]

Wat kun je er voor terug krijgen?
Je hebt een kans om deel uit te krijgen van al het lekkers dat we ontvangen. Je krijgt de mogelijkheid om top of the line producten te beoordelen van onze (officieuze) partner MSI, als je wilt. Je kunt deelnemen aan de belangrijke beslissingen over ASNGaming. Last but not least, indien mogelijk, nemen we je mee op onze pers-uitstapjes naar Cons en vergaderingen als we kunnen. En natuurlijk veel plezier in onze groep gesprekken!


[spoiler title=’What can you get in return?’ style=’default’ collapse_link=’true’]

You have a chance to get a part from all the goodies we recieve. You get to review top of the line products from our (unofficial) partner MSI, if you want to. You can participate in the important decisions about ASNGaming. Last but not least, if possible, we take you on our press-trips to Cons and meetings if we can. And of course a lot of fun in our group talks!
[/spoiler]

UHDLogoText

logo